Về Nam Hồng

  • Giới thiệu tổng quan

+ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nam Hồng

+ Tên giao dịch: Nam Hong Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Najico

+ Địa chỉ: Km 6, Đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

+ Điện thoại: +84 4 3883 2623

+ Fax: +84 4 3883 2096

+ Email: najico.vn@gmail.com

  • Hình ảnh hoạt động

 

Liên hệ mua hàng.[X]