Tổng quan Công ty

Giới thiệu tổng quan

+ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nam Hồng

+ Tên giao dịch: Nam Hong Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Najico

+ Địa chỉ: Km 6, Đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

+ Điện thoại: +84 4 3883 2623

+ Fax: +84 4 3883 2096

+ Email: najico.vn@gmail.com, info@najico.com.vn

Hotline 1: +84 986 138 335 (số lượng lớn)

+ Hotline 2: +84 983 590 962 (bán lẻ)

Hình ảnh hoạt động

 

Liên hệ mua hàng.[X]